• bg
 • en
 • ru
DreamPlace

Ипотечни кредити

Dream Place се специализира в консултацийте за ипотечно кредитиране, при възможно наи-изгодните условия за нашите клиенти. Ние имаме трайно изградени отношения с най-големите банки в България и сме запознати в детайли с всеки един от тяхните кредитни продукти. Нашите услуги по съдействие за получаване на кредит са безплатни.Обърнете се към нас на тел. 0899 00 02 02 или имейл office@dreamplace.bg, за да намерим най-изгодната за Вас оферта.

Необходими документи за сключване на договор за ипотечен кредит:

 • Нотариален акт
 • Предварителен договор
 • Данъчна оценка на имота
 • Удостоверение за тежести
 • Документи за доказване на доход

АКТУАЛНИ ОФЕРТИ

Стандартен кредит

Размер на финансиране
До 85% от пазарната оценка на имота, като даваме възможност за избор на клиента – да отговаря с цялото си имущество или ограничено, до размера на предоставеното обезпечение.
Цел
Финансиране на покупка, строително-ремонтни и/или довършителни дейности на закупувания жилищен имот
Рефинансиране на аналогични целеви кредити
Срок
До 35 години
Лихвени проценти
Годишен лихвен процент, който се формира от референтен лихвен процент, представляващ пазарен лихвен индекс за съответната валута*, завишен с фиксирана надбавка.
*Лихвен индекс за съответната валута – SOFIBOR за лева, EURIBOR за евро, LIBOR за щатски долар, британски лири, швейцарски франкове, или друг индекс с различна срочност
Вид вноски
Равни месечни вноски (анюитет) и намаляващи месечни вноски.
Обезпечение

 • Ипотека на закупувания с кредита имот
 • Ипотека на друг имот
 • Финансови обезпечения

Метод на изчисляване на лихвата
Реален брой дни/360
Честота на усвояване
Еднократно или на траншове съгласно договорен план за усвояване
Допълнително финансиране

 • Финансиране на разходи, свързани с ипотечната сделка – нотариални такси, данъци, други разходи, свързани с покупката на имота
 • Размер на кредита – от 150 лв. до 10 000 лв.
 • Срок – до 10 години

* Потребителският кредит се отпуска след одобрен стандартен ипотечен кредит, но не по-късно от неговото първоначално усвояване.
Необходимост от застраховка Живот и застраховка Имот

Вижте подробна информация за ипотечните кредите на УниКредит БулБанк

Кредит ПРЕМИУМ

Тази програма ще ви осигури:

 • Личен консултант, който ще ви запознае с всеки детайл около жилищния кредит и ще Ви съдейства с процедурата по време и след покупката на жилище.
 • Преференциални условия по жилищно-ипотечни кредити.
 • Улеснена процедура за кандидатстване и намален набор от документи.
 • Ускорено разглеждане на Искането за кредит и решение в рамките на един работен ден.

Вижте подробна информация за кредит ПРЕМИУМ от Пощенска банка

Ипотечни кредити от ОББ

ОББ предлага изключително изгодни условия и гъвкави процедури за ипотечно кредитиране, като винаги се стреми да съобразява продуктите си с нуждите и възможностите на клиентите.
Новите условия по ипотечните кредити за покупка на жилищен имот от ОББ са при лихвен процент 6.00% в лева и евро при превод на работна заплата или регулярни постъпления по сметка „Комфорт” в банката.

Ето и подробности по условията на ипотечните кредити на ОББ:

 • 6.00% лихвен процент В ЛЕВА И ЕВРО при превод на работна заплата или регулярни постъпления по сметка „Комфорт”
 • Без такса за кандидатстване
 • Без такса за предсрочно погасяване със собствени средства
 • Преференциална такса за усвояване със сметка „Комфорт” – 0.75-1.25%
 • Предварително одобрение до 1 ден за размер на кредит, още преди да сте избрали имот
 • Висок максимален размер на кредита – до 250 000 евро / 500 000 лева
 • Висок процент на финансиране – до 85%
 • Дълъг срок на изплащане до 35 години
 • Възможност за включване в застрахователна програма „Защита на дома и семейството с комплексно покритие Имущество и Живот”

Вижте подробна информация за ипотечните кредити на ОББ