• bg
  • en
  • ru
DreamPlace

Юридически услуги

Покупко-продажбата на имот е добре уреден правен въпрос с установени правила и процедури, които защитават собствеността и другите вещни права и гарантират фактическото придобиване и неприкосновеност на недвижимата собственост. Въпреки това, Dream Place съветва винаги да се използват услугите на юрист за консултация и съдействие при покупко-продажбата на имот.

Юридическите услуги, които предлагаме, включват:

  • Предварителни безплатни консултации по правни въпроси
  • Помощ при подготовката на документите, необходими за покупката или продажбата на имот
  • Проверки на собствеността
  • Проверки за тежести
  • Данъчни консултации
  • Подготовка на договори и нотариални актове
  • Проверка на всички документи по сделката, включително и тези, които са изготвени от трети лица (например документите за нотариално изповядване на сделката), за да се уверим, че вашите интереси са напълно защитени